ZAČÍT ZNOVU II.


Spolecna

 Projekt bude zaměřen na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. 

Zacit znovu II

 O projektu:

 Hlavním cílem projektu je zlepšit pozici mladých ze sociálně vyloučených lokalit (především příslušníků romské komunity), ale i absolventů evidovaných na ÚP k jejich návratu na trh práce, a přispět tak k jejich začlenění do společnosti. Projekt jim pomůže nalézt pracovní uplatnění, ať už formou zaměstnání či vlastního podnikání, nebo vhodnou variantu dalšího vzdělávaní. Hlavním účinným nástrojem k dosažení tohoto cíle je realizace zahraničních stáží (mezinárodní mobility) znevýhodněné mládeže.

Jedná se o systematickou podporu 30-ti znevýhodněných mladých lidí z Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností a sociálním vyčleněním ze společnosti, prostřednictvím individuálního pracovního poradenství (vstupní diagnostiky), vzdělávání zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí účastníků a průběžného individuálního a skupinového poradenství. 20-ti osobám umožníme účast na zahraniční stáži, která bude obsahovat intenzivní jazykovou přípravu před zahájením a po celou dobu stáže, motivační a integrační aktivity během stáže a následnou podporu při uplatnění na trhu práce, pokračování v dalším vzdělávání nebo podporou rozjezdu vlastního podnikání vycházející z námi uplatňovaného přístupu (BEC) v rámci tzv. podnikatelsko-zaměstnaneckých družstvech.

 Dílčím cílem je zvýšit šance znevýhodněných mladých lidí a pomoci jim najít uplatnění na místním a regionálním trhu práce tak, aby nemuseli za prací dojíždět mimo region. Posílit jejich sebevědomí a kompetence (nejen mládeže a mladých dospělých s nízkým vzděláním a ze sociálně vyloučených lokalit) a prostřednictvím pozitivní zahraniční zkušenosti jim pomoci vybrat vhodnou kvalifikaci a následné uplatnění ať už na trhu práce nebo v příslušné škole či kurzu.

 Máte zájem o vstup do projektu?

Neváhejte a vyplňte PŘIHLÁŠKU DO PROJEKTU!

Zacit-znovu-II-A4-OPRAVA page-0001

Partneři projektu v ČR:

 • DROM, romské středisko

 Spolupracující instituce:

 • OSPOD v Šumperku
 • Nízkoprahové zařízení RACHOT, PONTIS,
 • Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka,
 • Probační a mediační služba v Šumperku,
 • Krajská pobočka Úřadu práce v Olomouci a v Ostravě.

 Místo realizace projektu:

 • Olomoucký kraj,
 • Moravskoslezský kraj,
 • Jihomoravský kraj.

 Cílové destinace zahraničních stáží:

 • Edinburgh, Skotsko,
 • Barcelona, Španělsko.

 Pro koho je projekt určen?

Osoby ve věku 15 - 30 let, které jsou uchazeči o zaměstnání nebo osoby ekonomicky neaktivní, které zároveň splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 • mají nejvýše dokončené základní vzdělání (ISCED 0 až 2),
 • jsou osoby s dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 3 až 4) prokazatelně nezaměstnané, nebo neaktivní déle než 1 rok (případně kombinace obojího s přerušeními v maximální kumulativní délce 1 měsíce v průběhu posledních 12 měsíců),
 • jsou osoby s nejvýše dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 0 až 4), které jsou klienty, anebo bývalými klienty (do doby maximálně 5-ti let po opuštění zařízení pro výkon ústavní výchovy) zařízení pro výkon ústavní výchovy (např. dětské domovy a výchovné ústavy). 

 Výstupy projektu:

 • 30 - 40 zájemců o vstup do projektu, 30 účastníků projektu,
 • 25 účastníků projektu splní tzv. bagatelní podporu (více než 40 hodin),
 • 20 účastníků projektu bude vysláno na zahraniční stáž,
 • 15 účastníků projektu úspěšně ukončí zahraniční stáž,
 • 5 účastníků projektu absolvuje odborný kurz (rekvalifikaci).

 Průběh realizace projektu:

 I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE:

 • KA1 - Nábor a výběr cílové skupiny (06 - 08 2019, 04 - 06/2020)
 • KA2 - Vstupní diagnostika (08 - 09/2019, 06 - 07/2020)
 • KA3 - Individuální a skupinové poradenství (09/2019 - 05/2021)
 • KA4 - Výběr dodavatele zahraničních stáží (06 - 08/2019)
 • KA5 - Příprava zahraničních stáží (09 - 12/2019, 07 - 10/2020)
 • KA6 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v ČR (09 - 12/2019, 07 - 10/2020)
II. ZAHRANIČNÍ STÁŽ
 • KA7 - Realizace zahraničních stáží (01 - 03/2020, 10 - 12/2020)
III. NÁSLEDNÁ FÁZE
 • KA8 - Následná a evaluační fáze (04 - 08/2020, 01 - 05/2021)

 Doba realizace projektu:

1. 6. 2019 - 31. 5. 2021

 Dokumenty ke stažení:

 Bližší informace najdete na následujících webových a facebookových stránkách:

Projekt Začít znovu - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež

Facebookové stránky projektu Začít znovu I.

 KONTAKTY:

Kontakt pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj:

Centrum pro komunitní práci Severní Morava
M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

Božena Navrátilová Mildová, Tel: +420 775 764 413, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eva Škrabalová, Tel.: +420 777 606 368, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt pro Jihomoravský kraj:

DROM, romské středisko
Hvězdová 960/9, 602 00 Brno
Tel.: +420 734 269 104
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.drom.cz
 

CpKP Severní Morava podpořili