20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničních oblastech

20let-logo-400Češi a Slováci psali své dějiny společně od roku 1918.  To se na začátku roku 1993 změnilo a Československo se rozpadlo na 2 samostatné státy. Projekt nechce pouze pohlížet do minulosti, ale důležitou součástí bude i hledání možných spojnic mezi dvěma přeshraničními regiony.

O PROJEKTU:

Tento projekt se zaměřuje na obyvatele příhraničních oblastí a chce mapovat, co jim tato změna přinesla a co jim vzala, jak na události před dvaceti lety ohlížejí dnes a jak je ovlivňují v současnosti. Prostřednictvím lidí žijících v tomto regionu se chceme pokusit osvětlit problémy, které se zde vyskytují a navrhnout způsoby řešení, které by měli napomoci život v česko-slovenském příhraničí zlepšit.

Tento projekt má za cíl mimo jiné také podporovat přeshraniční komunikaci a hledání společných možností rozvoje.

Projekt bude realizován v rámci Programu cezhranicnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 Centrem pro komunitní práci Moravskoslezský kraj (Lead partner) a Centrem environmentálných aktivit ze Slovenska.

Základní projektové aktivity

Realizace strukturovaných rozhovorů

Na obou stranách hranic proběhnou strukturované rozhovory s cílem mapovat situaci v dotčených regionech. Rozhovory budou směřovat jak do minulosti, tak k budoucím rozvojovým tématům.

Chceme zachytit a analyzovat pohledy na problémy v příhraničních oblastech ČR-SR z různých pohledů, proto i respondenti budou vybíráni z různých skupin. Rádi bychom postihli jak různou velikost obcí, ze kterých budou respondenti pocházet, tak i různé sektory společnosti.

Rozhovory pak budou vyhodnoceny za spolupráce se sociologem a poskytnou nám zajímavou mozaiku česko-slovenského příhraničí.

 Situační analýza příhraničního česko-slovenského regionu

Ze získaných výpovědí v konfrontaci s odborníky a dalšími dokumenty, bude vytvořena analýza mapující situaci v příhraničním česko-slovenském regionu. Výstupem bude písemný materiál, který bude "odrazovým můstkem" pro hledání řešení problémů vyskytujících se v tomto regionu. Situační analýza bude prezentována na společném workshopu. Workshop bude místem prvního společného setkání zpovídaných osob z obou stran hranic, kde budou moci problémy diskutovat.

 „Future City Games“

Metoda "Future City Game" je kreativní metodu pro zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst. Jejím cílem je týmové vytváření nápadů řešících specifické. Tato hra byla vytvořena v rámci mezinárodního projektu organizovaného British Council, který podporuje sdílení zkušeností v rámci Evropy v oblasti kreativity, podnikání.

V rámci projektu 20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničíí chceme pilotně ověřit tuto metodu na větším územním celku (česko-slovenský příhraniční prostor). Tato hra probíhá jako dvoudenní akce, které se zúčastní obyvatelé žijící na daném území z různých prostředí a zastupující odlišné obory a názorové proudy. Týmy soupeří o nejlepší nápad. Každý tým na závěr hry svůj nápad ostatním hráčům i pozorovatelům prezentuje libovolným tvůrčím způsobem. Výstupy hry (veškeré vzniklé nápady) budou následně shrnuty v závěrečné zprávě a předány představitelům místní samosprávy.

 Závěrečná konference a budování místních partnerství

Projekt bude zakončen závěrečnou konference. Konference proběhne na české straně hranic. Bude se jednat o představení výstupů projektu veřejnosti. Závěrečná konference bude sloužit také jako platforma pro navázání spolupráce mezi jednotlivými aktéry pro řešení problémů pojmenovaných v rámci projektu. Konference bude uspořádána jako dvoudenní akce, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro budování místních partnerství a navázání dlouhodobé spolupráce.

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

CpKP Severní Morava podpořili