Projekt Podnikatelsko–zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Číst dál...

Projekt, zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru, je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative Initiatives (BECs). Podpora a systém spolupráce, který uplatňuje metoda BEC, je vhodnou formou pro vznik sociálně podnikatelských subjektů. 

 

Číst dál...

Projekt CENTRA SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ

Číst dál...Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj od ledna 2013 realizuje projekt s názvem „Centra sociálně orientovaných inovací“, který je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce.

 

Číst dál...

20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničních oblastech

Číst dál...Češi a Slováci psali své dějiny společně od roku 1918.  To se na začátku roku 1993 změnilo a Československo se rozpadlo na 2 samostatné státy. Projekt nechce pouze pohlížet do minulosti, ale důležitou součástí bude i hledání možných spojnic mezi dvěma přeshraničními regiony.

Číst dál...

Projekt Nová Perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka


Číst dál...

Projekt nazvaný „Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka“ je otevřen absolventům středních škol do 20 let věku a absolventům vysokých škol do 25 let věku z okresů Šumperk a Jeseník. Prostřednictvím podpory z Evropské unie je připraveno celé spektrum aktivit vedoucí k získání zaměstnání podle představ účastníka projektu a to vše je nabízeno ZDARMA.

Číst dál...

Průběžná evaluace osy III. Programu rozvoje venkova ČR

Číst dál...Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje zajišťuje expertní práce gestora za Osu III v rámci zakázky „Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013“ pro Ministerstvo zemědělství ČR.

 

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili