O lidech s lidmi – Cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO

olsd internationalProjekt byl realizován ve spolupráci 5 partnerů ze čtyř zemí Visegradu. Hlavními aktivitami bylo uskutečnění vzdělávacího modulu, organizování národních i mezinárodního kola soutěže „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO“, přenos zkušeností do Chorvatska, vytvoření e-learningového vzdělávacího nástroje Moodle a publikační a propagační činnost.

 

 

Cílem projektu byla podpora participace veřejnosti na činnosti veřejné správy na místní a regionální úrovni ve všech zemích V4. LEAD partnerem bylo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, který měl za úkol celý projekt koordinovat a vytvářet společné výstupy projektu. Za jednotlivé aktivity v zemích Visegradu byli zodpovědní ostatní partneři.

 

 o lidech s lidmi

 

Vzdělávání bylo zajištěno školením v každé partnerské zemi pro úředníky veřejné správy a politiky se zaměřením na správnou komunikaci s veřejností a neziskovými organizacemi. Styčným bodem celého projektu bylo organizování soutěží O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO. Jedná se o soutěž pro obce, města, městské části, mikroregiony, krajské úřady a další instituce státní správy a samosprávy, které zorganizovaly účast občanů v rozvoji svého regionu a přispěly tak ke zvýšení jejich podílu na rozhodování a také úzce spolupracují s nevládními neziskovými organizacemi.

 

V první fázi probíhají regionální kola soutěže v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku a nejlepší 3 z každé země se následně utkávají v mezinárodní soutěži o nejlepší projekt na zapojování veřejnosti ze zemí Visegradu. Všech důležitých části projektu se účastnila také chorvatská organizace ODRAZ, prostřednictvím ní byly zprostředkovány aktivity v Chorvatsku, kde došlo k několika setkáním se zástupci veřejné správy a připravovány podmínky pro možný přenos soutěže O lidech s lidmi do Chorvatska. Další důležitým modulem projektu bylo vytvoření e-learningového nástroje Moodle, který slouží jako vzdělávací nástroj v oblasti zapojování veřejnosti. Systém je vytvořen ve 4 jazykových mutacích (CZ,PL,HU,ENG). Pro systém vznikl také manuál. Výstupem projektu byla publikace s názvem „Účast veřejnosti v rozvoji obcí, měst a krajů.

 

Odkazy k projektu:

 www.olidech-slidmi.cz

 

 Projekt podpořil:


b_525_0_16777215_00_images_loga_donoru_visegrad_fund_logo_blue_400.jpg

CpKP Severní Morava podpořili