NNO a regionální rozvoj EU

podpora nno a rrFormou podpory síťování a vzdělávání usilujeme o budování kapacit neziskových organizací. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s  Asociací NNO. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborová setkávání a spolupráci neziskových organizací.

Participační přístupy a podunajská strategie

Číst dál...Jedním z možných budoucích směrů kohezní politiky EU můžou být i regionální strategie. Protože Česká republika je součástí tzv. Podunajská strategie EU (EUSDR), proběhly dne 30.5. 2017 v Praze Národní dny participace, které jsou setkání regionálních aktérů do této strategie zapojených. Podunajská strategie  vznikla jako druhá ze čtyř současných makrostrategií EU a definuje koncept regionální spolupráce, který spojuje nejen regiony, ale především všechny státy povodí Dunaje včetně ČR.

Číst dál...

Dobrovolnictví na Střední Moravě

Akreditovaný program „Dobrovolnictví na střední Moravě“ je na Přerovsku, Hranicku a Lipnicku realizován od roku 2004. Projekt umožňuje zájemcům o dobrovolnickou službu získání nových znalostí a zkušeností, získání jistoty, sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, získání nových kamarádů a známých, udržení pracovních návyků, větší šanci uplatnit se na trhu práce.

Číst dál...

CpKP střední Morava podpořili