KPSS Přerov

Logo OPZ barevné

Dne 1. března 2020 byla zahájena realizace projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“. Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory města Přerov, které je v projektu partnerem. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022 - 2024, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů Přerovska. Bude prohloubeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude tzv. Akční plán na období jednoho roku a elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb vede k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která pomáhá zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitnuly v nepříznivé životní situaci.

 

Informační portál sociálních služeb na Přerovsku 21. únor 2022 Napsal/a kancelář CpKP východní Morava 3582
SPRSS Přerovsko 2022 - 2024 1. únor 2022 Napsal/a kancelář CpKP východní Morava 3812
Zpráva o (bez)bariérovosti města Přerov 30. říjen 2021 Napsal/a kancelář CpKP východní Morava 3686
Analýza sociální situace 29. září 2021 Napsal/a kancelář CpKP východní Morava 4762
Katalog poskytovatelů na Přerovsku 29. září 2021 Napsal/a kancelář CpKP východní Morava 4794
Letáček Síť pomoci na Přerovsku 29. září 2021 Napsal/a kancelář CpKP východní Morava 4787
Projedeme město s vozíčkářem 20. září 2021 Napsal/a kancelář CpKP východní Morava 3692

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava