Zpět

12 aktivit o Evropě

12 aktivit obr Slejška, Zdeněk, Slejšková, Eva, Dalibor Naar, editor: Marek,Ondřej, 12 aktivit o Evropě, Praha 2007

 


12 aktivit obrMetodický balíček aktivit o problematice EU a výchovy k občanství je určen pro pro učitelle středních škol, nebo pracovníky s mládeží. Byl vytvořen v rámci projektu "Jak se stát aktivním evropským občanem?" , byl v roce 2007 aktualizován a v nové grafické úpravě vydán tiskem. Obsahuje 12 aktivit, které prohlubují znalosti o EU, jejích hodnotách a v neposlední řadě mohou být nástrojem k formování postojů a dovedností pro mladé lidi. 
 

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity