Zpět

Karty pomoci - pomáháme tomu, kdo to potřebuje

karty pomociSeznamte se s příběhy lidí v obtížné životní situaci a s tím, jak jim pomohli lidé z blízkého okolí, zástupci obce, sousedé a sociální služby. Mnoho lidí se ocitne v nepříznivé životní situaci a neumí si s ní poradit. Naše pomoc může mít různé podoby, záleží na možnostech a ochotě členů konkrétní komunity. Obce nesou spoluodpovědnost za systém sociálních služeb poskytovaných v jejich území. Pomocí přehledných karet se na reálných příbězích dozvíte, kdo pomohl, jaké jsou oblasti pomoci a kdo může dále pomoci z osob a institucí v území.  Věříme, že takto vyprávěné příběhy lidí mohou pomoci i v dalších podobných případech. Karty obsahují praktické adresáře s kontakty na úřady, sociální, zdravotní a návazné služby pro oblast Hořovicka. Pečujeme o své blízké, sousedy a obyvatele nejen v regionu Hořovicko.

 

Sedm karet ve formátu PDF stáhnete v jednom souboru ZIP. 

 

Přehled témat: 

JAK FUNGUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY...

JAK MŮŽE OBEC POMOCI TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ?

  • Adam, 15 let, chlapec v pubertě
  • Tomáš, 21 let, absolvent bez práce a bydlení
  • Jana, 43 let, vdova s dětmi s postižením
  • František, 50 let, muž bez domova
  • Marie, 65 let, starší paní s těžkou schizofrenií
  • Ludmila, 85 let, osamělá vdova

Vydáno v rámci projektu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020-2024 , financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Dozvíte se, kdo pomohl v reálných příbězích lidí, jaké jsou oblasti pomoci a kdo může pomoci z institucí v území, včetně praktického adresáře s kontakty na úřady, sociální, zdravotní a návazné služby.

Podtituly jsou:

JAK FUNGUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY...

JAK MŮŽE OBEC POMOCI TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ?

Seznamte se s příběhy lidí v obtížné životní situaci a s tím, jak jim pomohli lidé z blízkého okolí, zástupci obce, sousedé a sociální služby.

Mnoho lidí se ocitne v nepříznivé životní situaci a neumí si s ní poradit.

Naše pomoc může mít různé podoby, záleží na možnostech a ochotě členů konkrétní komunity.

Obce nesou spoluodpovědnost za systém sociálních služeb poskytovaných v jejich území.

Pečujeme o své blízké, sousedy a obyvatele regionu.

 

Popisky k jednotlivým kartám, více asi není třeba:

Adam, 15 let, chlapec v pubertě

Tomáš, 21 let, absolvent bez práce a bydlení

Jana, 43 let, vdova s dětmi s postižením

František, 50 let, muž bez domova

Marie, 65 let, starší paní s těžkou schizofrenií

Ludmila, 85 let, osamělá vdova


Vydáno v rámci projektu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020-2024 , financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity