Zpět

Management vodních zdrojů v chráněných oblastech

CpKP střední Morava, kancelář Brno / Autoři: ing. Petr Arnošt, ing. Vendula Večeřová / Odpovědný redaktor: Marie Dlouhá / Obálka: Aitoliki Developement Enterprise S.A. / Sazba a tisk: EURO-PRINT PŘEROV s.r.o. / 1. vydání / ISBN: 80-86902-38-2

 

warema kat malaVzhledem k probíhajícím klimatickým změnám, způsobům využívání půdy a stávající regionální politice je v současné době potřeba nalézt nové ucelené strategie pro obhospodařování území a vodních zdrojů. Cílem projektu WAREMA je vytvořit za spoluúčasti všech zapojených stran, s využitím výměny informací a zkušeností mezi účastníky, strategie rozvoje povodí, což přispěje k realizaci Rámcové směrnice o vodách (Water Framework Directive – WFD). Nové strategie, jež budou přizpůsobeny specifikůmpovodí i chráněným oblastem (např. biosférické rezervace nebo místa spadající pod ochranu Ramsarské úmluvy), se plánují a testují ve čtyřech zkušebních projektech. K tomuto účelu bude použito řady prostředků, jako například spolupráce s veřejností, kontextová analýza území, krajinářské studie, debaty s veřejností i odborníky a poskytování dostatečných informací. Strany zapojené do procesu plánování získají obecnou představu o tom, co je pro ochranu přírody a krajiny, sociálně-ekonomický rozvoj, zachování kulturního dědictví i pro management vodních zdrojů nejdůležitější. Hlavním cílem projektu je dosáhnout opravdu udržitelného rozvoje regionu založeného jak na zachování a vylepšení lokáních zdrojů, tak i na jejich efektivním využití.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity