Zpět

Sborník výstupů projektu Ohrožení výkonem trestu odnětí ...

VTOS ilustracniCentrum pro komunitní práci realizovalo v letech 2016 – 2018, ve spolupráci s městem Benešov, projekt „Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody". Projekt byl financovaný Operačním programem zaměstnanost a rozpočtem České republiky prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Projekt řešil zásadní problém ve struktuře systému případové práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody, tedy i s rodinami odsouzených. Vycházel ze stanovené potřeby komplexní definice potřeb odsouzeného, současně jeho rodiny a řešení dopadů uvěznění. Cílovou skupinou projektu byli sociální pracovníci zainteresovaní na řešení situací osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody.

Mezi hlavní cíle projektu patřilo definování a vyhodnocení potřeb cílové skupiny ve vztahu ke snaze komplexního uchopení problematiky osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody.

Souhrnné informace o projektu jsou publikovány ve Sborníku výstupů projektu, který je vám zde v elektronické podobě předkládáme.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity