Zpět

Venkovská turistika - teoretická východiska

CpKP / Autoři: Ivo Moravec, Radek Novotný, Radmila Folbergerová, Marie Stříbrná/ Odpovědný redaktor: Pavla Jindrová / Obálka: Jakub Johanus / Tisk: Vlastimil Johanus - TISKÁRNA, České Budějovice / 1. vydání / ISBN: 80-86902-31-5

 

venkovska turustika brozuraVážení přátelé,
dostává se Vám do rukou publikace, která je jedním z výstupů prvního roku projektu „Vzájemná výměna informací a předávání praktických zkušeností v oblasti venkovské turistiky“, který je financován z programu SOCRATES, podprogramu GRUNDTVIG 2 – projekty vzájemné výměny zkušeností. Centrum pro komunitní práci jižní Čechy společně s dalšími partnerskými organizacemi projektu z Rakouska, Itálie a Francie hledá takové nástroje a takové možnosti, které by obyvatelům venkovských oblastí umožnily zhodnotit jejich kulturní a historické dědictví a následné využití k vlastní obživě prostřednictvím nástrojů venkovského cestovního ruchu. Zmíněné partnerské organizace se společnými silami pokoušejí nalézt a identifikovat problémy jednotlivých hráčů ve venkovském cestovním ruchu, jejich silné stránky. Společně hledají možná řešení prostřednictvím vzájemného sdílení zkušeností, jejich konfrontace a předávání know-how. Část první je obecným úvodem k venkovskému cestovnímu ruchu. Ve druhé části jsou popsány různé přístupy a teorie cestovního ruchu s přihlédnutím k venkovské turistice. Třetí část je věnována teorii i praxi propagace ve venkovské turistice. Publikace je doplněna barevnou přílohou.

Ivo Moravec
České Budějovice

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity