Zpět

Venkovská turistika v Rakousku, České republice a Francii

CpKP / Ivo Moravec, Radek Novotný, Adeline Bocher, Jean-François Mamdy, Karin Chladek, Margit Leuthold / Odpovědný redaktor: Ivo Moravec / Obálka a sazba: Jakub Johanus / Tisk: Vlastimil Johanus - TISKÁRNA, České Budějovice/ 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-50-0; ISBN: 978-80-86902-51-7 (anglické vydání)

venkovska turistikaTato publikace vznikla za podpory projektu „Vzájemná výměna informací a předávání praktických zkušeností v oblasti venkovské turistiky". Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES/Grundtvig. Za obsah produktu odpovídá výlučněautor, produkt nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem produktu.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity