Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Mosty Hranice - ukončení

Číst dál...

Ke dni 30.6.2020 byla ukončena realizace projektu, který probíhal od 1.7.2018, a jehož cílem bylo zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob, které mají nízkou kvalifikaci.

Celý projekt hodnotíme jako velmi úspěšný; velmi nás těší zájem osob o zapojení se do programu Pokrok, který absolvovalo celkem 31 osob. Prostřednictvím realizace aktivit a zajištění zaměstnání osobám z řad cílové skupiny se nám podařilo naplnit cíl, který jsme si v úvodu realizace projektu stanovili.

Mosty z chudoby Brno - ukončení projektu

Ke dni 30.11.2019 byla ukončena realizace projektu Mosty z chudoby Brno, který probíhal od 1.11.2017, a jehož cílem bylo zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob, které jsou mladší 30let, a které nejsou v zaměstnání.

Číst dál...

Mosty z chudoby Brno - Podpůrná síť Kruhy

Číst dál...

Po ukončení programu Pokrok budou jeho absolventi připraveni na uskutečnění změny ve svém životě a budou usilovat o zlepšení své sociální situace zejména prostřednictvím získání stabilního a adekvátně hodnoceného zaměstnání. Taková změna v životě jedince však může být velmi náročná a i přes motivaci k jejímu uskutečnění se absolventi mohou potýkat s bariérami a překážkami na své cestě k ekonomické nezávislosti.

Pro absolventy programu Pokrok je proto velmi důležité nastavení podpůrného systému Kruhy pro realizaci jejich plánu osobního rozvoje.

Pojem Kruhy definuje ochrannou síť lidí a organizací, které budou absolventy programu Pokrok chránit a budou jim zajišťovat veškeré podpůrné činnosti. Cílové skupině tak bude zajištěna podpora pro naplnění jejich osobního plánu, sestaveného během programu Pokrok.

 

Mosty z chudoby Brno - Pogram Pokrok

Číst dál...

Program Pokrok – změňte přežívání v plnohodnotný život je stěžejní částí strategie „Mosty z chudoby“ a je určený lidem, kteří se ocitli na spodních příčkách socioekonomického žebříčku.

Číst dál...

Mosty z chudoby Brno - základní informace

Číst dál...

Dne 1.12.2017 byla zahájena realizace projektu Přes Mosty do práce - Brno, a to za finanční podpory EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstananost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob mladších 30let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě. K tomuto účelu bude využit efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Ta byla již dříve v rámci projektu mezinárodní spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do České republiky, a zde úspěnšě pilotně ověřena.

Projekt bude realizován prostřednictvím těchto aktivit:

  1. Nábor účastníků
  2. Ralizace programu Pokrok
  3. Vytvoření podpůrné sítě Kruhy
  4. Vzdělávání a rekvalifiakce účastníků
  5. Zprostředkování zaměstnání

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava