Nabídka služeb CpKP střední Čechy

Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme pro zájemce z veřejné správy a ostatní následující služby:

  • ­Facilitace veřejných setkání a pracovních skupin
  • ­Metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování, dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace
  • ­Plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti
  • ­Strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnosti
  • ­Akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
  • ­Vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb
  • ­Pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství
  • ­Zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace, managementu, finančních nástrojů a občanské společnosti

Seznam publikací vydaných CpKP

Vybrané reference CpKP střední Čechy

Centrum pro komunitní práci střední Čechy spolupracuje s řadou obcí a organizací ve středních Čechách i Praze.  Zde naleznete  potvrzené reference z některých projektů a zakázek, které naše organizace realizovala.

Číst dál...

Nabídka třídenního workshopu Případové setkání

Centrum pro komunitní práci střední Čechy nabízí třídenní vzdělávací workshop zaměřený na rozvoj kompetencí v oblasti práce s rodinou, dětmi a mladými lidmi. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s metodou tzv. Případová setkání, jež je používána při výkonu sociální práce s různými cílovými skupinami.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili