Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram

kpss pribramV Příbrami bylo zahájeno komunitní plánování sociálních služeb v roce 2006, v roce 2007 byl schválen první komunitní plán města Příbrami. V letech 2010 – 2011 se rozšířil proces plánování na celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Cílem bylo zajištění dostupnosti potřebných sociálních služeb ve všech 75 obcích regionu. V roce 2010 byla navázána spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a se samosprávami obcí, řídící skupina byla doplněna dalšími členy, byla zpracována část analýz, které mapovali dostupnost sociálních služeb a aktuální potřeby uživatelů i široké veřejnosti.

V roce 2011 se plnila hlavní část práce na projektu. Proběhly podrobné průzkumy a byly dopracovány analýzy. Řídící skupina pravidelně každý měsíc projednávala plnění projektu. V Příbrami se scházely čtyři tématicky zaměřené pracovní skupiny, další skupiny se scházely v Jincích, v Březnici, v Rožmitále pod Třemšínem a v Kamýku nad Vltavou. Celkem se konalo 12 setkání řídící skupiny a 53 setkání pracovních skupin. Při nich byly zpracovány návrhy záměrů na udržení, zkvalitnění a rozvoj sociálních a doprovodných služeb na Příbramsku. Z nich byl sestaven návrh strategické část komunitního plánu. Po zapracování připomínek obcí a poskytovatelů byl návrh plánu představen široké veřejnosti.

kpss pribram

Pak byl plán předložen ke schválení orgánům všech obcí z území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. V rámci projektu byl zpracován také Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Příbramsku. Jsou v něm uvedeni všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají sídlo poskytovatele nebo zařízení na území ORP Příbram. Katalog byl distribuován v elektronické formě, byl vytištěn (1 200 ks) a byl vydán společně s komunitním plánem na CD (150 ks).

Odkaz k projektu:

www.pribram-city.cz

oplzz

 

CpKP jižní Čechy podpořili