Komunitní plánování sociálních služeb Písek

Projekt navázal na akci z roku 2006 - 2007, kdy na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek vznikl první komunitní plán. Cílem projektu bylo udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Písek (49 obcí) a vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Projekt podpořil místní partnerství zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, tyto hlavní cílové skupiny při realizaci projektu vzájemně spolupracovaly.

Prostřednictvím informační kampaně a veřejných setkání byla do procesu zapojena i široká veřejnost. Významným způsobem zapojení veřejnosti byla například anketa, při které bylo distribuováno více než 20 000 anketních lístků. Původní organizační struktura byla doplněna dalšími členy. V Písku se scházela řídící skupina a čtyři tématicky zaměřené pracovní skupiny. Další tři pracovní skupiny se scházely v Protivíně, Mirovicích a Miroticích. Hlavním podkladem pro jejich práci byly výstupy z průzkumů a analýzy sociální situace v regionu. Po vytvoření SWOT analýz a definování priorit plánu navrhly pracovní skupiny 25 opatření, které podrobně rozpracovaly do 67 aktivit (záměrů) zaměřených na udržení a zlepšení dostupnosti sociálních a doprovodných služeb na Písecku. Záměry jsou obsaženy ve výsledném dokumentu, kterým je Komunitní plán sociálních služeb Písek. Ten byl předložen ke schválení samosprávám všech zúčastněných obcí. V rámci projektu byl zpracován také Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb Písecka.

Odkazy k projektu:

www.pisek-city.cz

oplzz

 

CpKP jižní Čechy podpořili