Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice

kpss daciceProjekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice (23 obcí) a na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Navazuje na akci z roku 2007 - 2008, kdy byl zpracován Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Dačice. Při plánování vzájemně spolupracují hlavní cílové skupiny (uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb). Do procesu jsou také zapojeny orgány veřejné správy a široká veřejnost.

V roce 2011 byl proveden monitoringu plnění prvního plánu. Byly částečně zpracovány analýzy sociální situace v regionu a byly připraveny průzkumy mezi cílovými skupinami a širokou veřejností. Aktivně pracovala řídící skupina a byla připravena činnost pracovních skupin. Ty v roce 2012 zpracují SWOT analýzy a návrh priorit, opatření a aktivit nového komunitního plánu, který povede ke zkvalitnění a zefektivnění systému sociálních služeb na území Dačicka.

kpss dacice

Odkazy k projektu:

www.dacice.cz

oplzz

 

CpKP jižní Čechy podpořili