Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

V prosinci roku 2011 začala práce na projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor. Ten navazuje na předchozí procesy plánování sociálních služeb v Táboře a na Bechyňsku. Cílem je udržení a rozvoj místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor (celkem 80 obcí). Výsledný komunitní plán byl schválen zastupitelstvem města Tábora 6.5.2013.

Probíhala informační kampaň, byly schváleny základní dokumenty procesu, uskutečnily se setkání pro širokou veřejnost a kulaté stoly pro starosty. Byla zpracována analýza aktuální sociální situace v regionu (sociodemografická analýza, anketa pro širokou veřejnost, analýza sociálních služeb v regionu, analýza potřeb cílových skupin). Organizační struktura (řídící skupina a pět pracovních skupin v Táboře) byla rozšířena o další pracovní skupiny v Bechyni, v Chýnově, v Mladé Vožici a v Sezimově Ústí. Skupiny  spolupracovaly na monitoringu a vyhodnocení KPSS Tábora a Bechyňska. Zpracovaly aktuální SWOT analýzy, ty byly jedním z podkladů k přípravě opatření a návrhů aktivit aktuálního komunitního plánu. Ten byl zkompletován, připomínkován a schválen v roce 2013. Byl také vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb ORP Tábor, který naleznete na http://www.tabor-kpss.cz.

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2013-15 naleznete zde: Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor

Analýza potřeb zadavatelů sociálních a doprovodných služeb v regionu ORP Tábor:Analýza zadavatelů ORP Tábor 2013

Analýza sociálních a doprovodných služeb v regionu ORP Tábor: Analýza poskytovatelé ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor: Analýza bydleni osob se zdravotním postižení ORP Tábor

Analýza služeb pro osoby bez přístřeší: Analýza bezdomovectví ORP Tábor

Analýza stavu drogové scény v Bechyni:Analýza drogy Bechyně

Analýza rozšíření MŠ v Mladé Vožici: Analýza MŠ Vožice

Dotazníkové šetření mezi obyvateli ORP Tábor: Anketa ORP Tábor

Seznam sportovních ploch v Táboře: Seznam sportovních ploch Tábor

Odkazy k projektu:
www.taborcr.eu

oplzz

 

CpKP jižní Čechy podpořili