Inovace ve vzdělávání zaměstnanců Jemča a.s.

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení uceleného systému vzdělávání zaměstnanců Jemča a.s., který prostřednictvím specifického softwaru, vzdělávacích plánů zaměstnanců a realizací vzdělávacích kurzů bude rozvíjet jejich dosavadní odborné znalosti a dovednosti a tím umožní cíleně prohlubovat jejich kvalifikaci. V rámci projektu bude realizována metoda zpětné vazby, která bude sledovat výsledky interních a externích školení pro zvýšení jejich celkové kvality.

Klíčové pro zavedení systému řízení vzdělávání bude nákup specifického softwaru a vytváření vzdělávacích plánů zaměstnanců, které přispějí k přesné identifikaci vzdělávacích potřeb organizace a zaměstnanců. Prostřednictvím specifického softwaru (a informací do něj vložených) bude možné dlouhodobě a efektivně plánovat a realizovat vzdělávací kurzy.

Důležitou součástí systému řízení vzdělávání bude i tým interních lektorů, kteří budou realizovat interní školení pro zaměstnance napříč všemi pracovními pozicemi. Cílem projektu bude také realizace odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, prostřednictvím kterých si prohloubí a upevní své znalosti a kompetence. Odborné kurzy budou zaměřeny na oblasti prodejních dovedností, ICT, anglického jazyka, účetnictví, kvalifikačních kurzů pro zaměstnance v dělnických profesích. Pro střední managament budou realizovány odborné vzdělávací kurzy a zaměstnanci vrcholového managamentu absolvují tzv. Manažerskou akademii. Důležitou součástí u vybraných kurzů bude E-learning jako nástroje pro další vzdělávání.

Odkazy  k projektu:

www.jemca.cz

CpKP jižní Čechy podpořili