Studie možností rozvoje rezidenčních služeb v Týně nad Vltavou

Tato studie možností rozvoje rezidenčních služeb, je koncipována jako specifická analýza, která vyplynula z hodnocení současného Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007-10. Základním východiskem studie je skutečnost, že na území ORP Týn nad Vltavou chybí odpovídající rezidenční zařízení pro seniory, kteří nemohou zůstat v domácím prostředí. Tito senioři proto vyhledávají odpovídající rezidenční zařízení v okolních městech v rámci Jihočeského kraje, nicméně i tato zařízení začínají odmítat zájemce z Vltavotýnska a přednostně berou žadatele z vlastního území.

Hlavním cílem této studie je tak návrh možností rozvoje rezidenčních služeb pro seniory v obci Týn nad Vltavou, která bude koncipována tak, aby poskytla dopovědi na základní otázky týkající se:

  • samotné potřebnosti nově vytvořených rezidenčních služeb pro obyvatele mikroregionu Týna nad Vltavou;
  • přesného vymezení služeb pro seniory;
  • odhadu potřebných kapacit pro plánované zařízení;
  • nároků na financování a provozu zařízení.

CpKP jižní Čechy podpořili