Energetický management a decentralizovaná energetika se zaměřením na biomasu v regionech

drevo

Záměrem projektu bylo přispět k osvětě a vzdělání v oblasti energetického managementu a decentralizovaných zdrojů energie se zaměřením na biomasu, a to především ve venkovských oblastech. Souvisejícím cílem je podpora spolupráce různých zájmových skupin v oblasti komunální energetiky, jako je veřejná správa, místní občané, neziskový i soukromý sektor. Projekt prostřednictvím školení, osvětových akcí a podrobných informačních materiálů seznamuje zástupce malých a středních sídel se základními aspekty komunální energetiky v oblasti úspor energie a možnostmi využití decentralizovaných zdrojů se zaměřením na biomasu.

 Projekt se neomezoval pouze na zástupce veřejné správy, ale byl zaměřen také na všechny ostatní zájmové skupiny – veřejnost, neziskový sektor i místní podnikatele a soukromé firmy. Jeho hlavním záměrem byla, kromě zvýšení povědomí o možnostech energetických úspor a využití decentralizovaných zdrojů energie, také iniciace spolupráce mezi všemi zájmovými skupinami a asistence při jejich společné snaze o snížení spotřeby energie a zvýšení energetické bezpečnosti regionu.

logo prv

 

CpKP jižní Čechy podpořili