Akreditovaný vzdělávací seminář je v plném proudu!

seminar5zmV úterý dne 24. 9. 2013 zahájila ředitelka Centra pro komunitní práci východní Morava, paní Bc. Gabriela Fellingerová, akreditovaný vzdělávací seminář „Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků NNO“. Tento seminář probíhá v rámci projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. V konferenčních prostorách Hotelu Na Jižní se jako účastníci sešli vedoucí pracovníci neziskových organizací z Oblastní charity Přerov, Armády spásy v ČR, Charity Hranice, Charity Kojetín, o.s. KAPPA-HELP a občanského sdružení Jsme tady.

V úvodních 3 dnech semináře PhDr. Ing. Petr Krohe, lektor s dlouholetou praxí ve vzdělávání dospělých, proškolil netradiční formou účastníky v tématech, jako jsou základy vedení a motivace zaměstnanců, time-management a stress-management. Díky tomu si zvýšili své kompetence v oblasti řízení lidských zdrojů a dozvěděli se, jak efektivněji zvládat stresové situace, nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě.

V dalších dnech konání semináře se účastníci seznámí s tématy zaměřenými na týmovou spolupráci a budování týmu, a také získají nové informace týkající se kvality poskytování sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb.

Pro absolventy tohoto semináře připravuje CpKP VM zahraniční exkurzi do Prešova. V rámci této exkurze se absolventi seznámí s příklady dobré praxe a získají nové informace od svých kolegů – zástupců organizací poskytujících sociální služby na východním Slovensku.

b_259_176_16777215_00_images_seminar1.jpg

b_249_180_16777215_00_images_seminar2.jpg

b_251_185_16777215_00_images_seminar3.jpg

b_251_181_16777215_00_images_seminar4.jpg

b_250_188_16777215_00_images_seminar5.jpg

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava