ZAHRANIČNÍ EXKURZE V PREŠOVĚ S ABSOLVENTY VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE

Centrum pro komunitní práci východní Morava zorganizovalo pro absolventy akreditovaného vzdělávacího semináře zahraniční exkurzi za partnerskou organizací projektu Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš na východním Slovensku. Exkurze se konala ve dnech 29. a 30. října 2013.

Ve spolupráci se zástupci partnerské organizace byl pro účastníky exkurze připraven bohatý program, který zahrnoval návštěvy 4 organizací poskytující sociální služby v Prešově. Exkurze byla zahájena prezentací a prohlídkou občanského sdružení ZOM Prešov, které je svou činností zaměřené především na pomoc mladým lidem s tělesným postižením. V rámci návštěvy jsme si také prohlédli unikátní galerii Abilympiáda, kde vystavují svá díla talentovaní umělci s hendikepem. Další zastávkou exkurze byla návštěva Resocializačního zařízení Domova Naděje Řeckokatolické Charity Prešov. V prostorách zařízení jsme si prohlédli nově zřízený pneuservis a automyčku, kde budou pod dohledem sociálních pracovníků pracovat klienti v rámci své pracovní terapie. Dalším zařízením Charity Prešov, které jsme navštívili, byl Klub Kahan, ve kterém se na pravidelných schůzkách setkávají muži závislí na návykových látkách či automatech.

Další den exkurze pokračoval návštěvou zařízení krizového centra DORKA v Prešově, které poskytuje sociální službu nouzového bydlení a poradenství rodinám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné sociální situaci.

Poslední navštívenou organizací bylo občanské sdružení Barlička, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí s tělesným postižením. Seznámili jsme se s provozem a službami, které toto sdružení poskytuje. Jedná se o Domov sociálních služeb – Denní a pobytové centrum Radost, Zařízení pro seniory, Denní stacionář a poradenské centrum. Navštívili jsme také chráněnou dílnu, kde jsou zaměstnáni lidé se zdravotním postižením a sníženou pracovní schopností.

Největším přínosem exkurze byly příklady dobré praxe a získané kontakty, které mohou účastníci exkurze využít v rámci své profese.

b_221_168_16777215_00_images_exkurze1.jpg b_224_167_16777215_00_images_exkurze2.jpg

b_225_148_16777215_00_images_exkurze3.jpg b_223_147_16777215_00_images_exkurze4.jpg

b_228_147_16777215_00_images_exkurze5.jpg b_223_154_16777215_00_images_exkurze6.jpg

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava