Mezinárodní projekt ISSS odstartoval na území okresu Přerov!

Centrum pro Komunitní Práci východní Morava (dále jen CpKP VM) rozjelo v červenci tříletý mezinárodní projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“ zkráceně ISSS (Informační servis pro Sociální služby). V rámci mezinárodní spolupráce se slovenským partnerem Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš bude vyvinut a do ČR přenesen inovativní nástroj k řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb na území okresu Přerov.

 

Cílem tohoto projektu je vytvořit a pilotně ověřit nové postupy spolupráce v oblasti poskytování soc. služeb a sesíťování všech dotčených stran (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé) za účelem poskytnout jim jednotný prostor pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací. CpKP VM, pod vedením paní ředitelky a manažerky projektu v jedné osobě, paní Bc. Gabriely Fellingerové, zajistí v rámci projektu proškolení pracovníků nestátních neziskových organizací v managementu a metodách kvality řízení služeb za účelem zvýšení odbornosti poskytování sociálních služeb z jejich strany. Projekt je dále zaměřen na skupinu nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce v okrese Přerov, pro které svými aktivitami nabízí nová řešení k jejich uplatnění na trhu práce. Jednou z aktivit projektu je i kvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. po jehož absolvování si účastníci zvýší svoji odbornost a hodnotu práce a tím i možnost najít si zaměstnání v oblasti sociálních služeb.

V rámci tohoto mezinárodního projektu dále vznikne aplikace „Informační Servis pro Sociální služby (ISSS)“. Tato aplikace, umístěná na webu a volně přístupná, bude sloužit jako virtuální prostor ke komunikaci mezi všemi aktéry zainteresovanými v oblasti sociálních služeb.

Po pilotním odzkoušení výše uvedených aktivit přenese CpKP VM své znalosti a nové zkušenosti i do ostatních krajů České republiky, a to prostřednictvím Metodiky, která zevrubně popíše způsob realizace projektu a jeho přínos cílovým skupinám.

Projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00241 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Petra Šatánková – Koordinátorka aktivit

tel: +420 777 793 716

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava