Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem

Logo OPZ barevné

Dne 1. září 2017 byla zahájena realizace projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem". Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory města Bystřice pod Hostýnem, které je v projektu partnerem. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů Bystřicka. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitnuly v nepříznivé životní situaci.

Plakát projektu

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem" registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006556.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

KPSS

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava