Uskutečnilo se 1.veřejné setkání v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem“

Logo OPZ barevné

Dne 7.prosince 2017 se v prostorách velké zasedací místnosti městského úřadu Bystřicepod Hostýnem v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem ", uskutečnilo 1. Veřejné setkání.

Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného projektu KPSS v ORP Bystřice pod Hostýnem a příkladům dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem. Na začátku setkání se slova ujal 1. místostarosta města Bystřice pod Hostýnem, pan Jiří Ott a mimo jiné poděkoval všem účastníkům za zájem o problematiku KPSS v ORP Bystřice pod Hostýnem.

 Vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Mgr. Marcela Vegrichtová, připomněla dosavadní průběh plánování sociálních služeb na území města Bystřice pod Hostýnem a návaznost na další plánovací období prostřednictvím realizace projektu. Koordinátorka projektu ,Marcela Porvazníková, přivítala přítomné a seznámila je s průběhem projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem", jehož realizace probíhá od 1.9. 2017 do 31.8. 2019. Příkladů dobré praxe z procesu komunitního plánování sociálních služeb se ujala ředitelka místního zastoupení - realizátora projektu CpKP východní Morava, Mgr. Gabriela Fellingerová.

Všem zúčastněným děkujeme.

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem", reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006556.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KPSS

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava