Proběhl seminář Monitoring a evaluce procesu KPSS

Logo OPZ barevné

Dne 18. října 2018 se v Bystřici pod Hostýnem konal další z řady vzdělávacích seminářů, tentokrát na téma Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Účastníci semináře z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb vyslechli ucelenou přednášku o tom, jak je důležité v komunitním plánování sociálních služeb nezapomínat na monitorování a evaluaci (vyhodnocení) celého procesu. Evaluace pomůže například zjisti, co se osvědčilo a co nikoli, udržet zaměření projektu na dosažení jeho účelu, identifikovat opatření k nápravě případných neúspěchů a zpracovávat zprávy pro členy komunity.

 bystrice seminar 18.10. foto

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava