Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Březnové setkání pracovních skupin bylo již pátým setkáním uskutečněným v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“. Konalo se dne 24. března v prostorech „uherskobrodské“ radnice a jeho hlavním tématem bylo shrnutí SWOT analýzy i hodnocení doposud nastavených priorit. Účastníci jednotlivých skupin přednesli jaký je zájem či nezájem o jednotlivé služby, kde jsou nevyužité prostory a naopak kde je nutné navýšit kapacitu prostor z důvodu velkého zájmu o danou službu, či otevřeli otázku nutnosti zmapování možnosti alternatívních služeb. Z hlediska tvorby komunitního plánu byly vzneseny dotazy na občanská sdružení s jejich spokojeností s možností jejich působení. Zástupci sdružení ocenili možnost požádat o částku veřejné finanční podpory z Fondu sociální pomoci města Uherský Brod.

 

b_0_600_0_00_images_pracovniskupiny2_1.jpg b_0_600_0_00_images_pracovniskupiny2_2.jpg

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava