Červnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 16. června 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem bylo shrnutí informací SWOT analýzy, hodnocení priorit, společná témata a jednotlivé priority.

Prezentace projektu OsA Podané ruce, o.s. p. Gregůrková, seznámila přítomné zástupce sdružení s posláním asistenční služby, možnostmi využití poskytovaných terénních služeb, které jsou klientům poskytovány v jejich domácím prostředí. Dále byly poskytnuty informace o kontaktech a nabídnuta další možnost prezentace od koordinátorky osobní asistence pro oblast zlínského kraje.

Příprava veřejného setkání - termín konání je plánován na 23. 6. 2014 v 15.00 hod., proběhne v zasedací místnosti ZM. Pro zástupce sdružení byl nastíněn program setkání, součástí kterého budou mít zástupci sdružení prezentovat výsledky své práce.

Zástupci sdružení uvedli své aktivity, které v rámci jejich působnosti proběhly v nedávné minulosti a které plánují v letních měsících. Byla zmíněna problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v rámci které probíhá seminář na krajské i národní úrovni. A problematika Azylového domu pro matky s dětmi – bydlí zde matky déle než 1 rok, chybí pomoc organizací k úhradě kauce za bydlení. Luisa, o.s. informovala o nabídce činností: tábor pro rodiny s dětmi, aktivity na prázdniny, bezplatné právní poradenství.

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava