Říjnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 13. října 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace obsahu dokumentace KPSS a akční plán.

Dalším bodem projednání bylo Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - dlouhodobý záměr „být dětem blíž v centru".

Zajištění udržitelnosti SAS pro rodiny s dětmi – bude řešeno se Zlínským krajem stejně tak Zvýšení kapacit domovů se zvláštním režimem. Vznik noclehárny pro muže a ženy s kapacitou 10 lůžek – záměr byl podán na Zlínský kraj, bude se o něm vyjednávat v rámci PS ORP UB.

Realizace vzdělávacích a preventivních aktivit – aktivity směřující k posílení rodičovských kompetencí na prevenci sociálně patologických jevů, bude se jednat o běžnou činnost OSPOD. Obnovení činnosti Pracovní skupiny pro bezbariérovost – zaniklá pracovní skupina se jeví jako znovu potřebná. Úkolem je vyjednat s vedením města ustanovení PSB a tím řešit problematiku bariérovosti v rámci programu Mobilita pro všechny.

Podpora odlehčovacích služeb – Z dotazníkového šetření vyplynulo, že není zájem o využití služby, ale o pocit jistoty, že služba bude zavedena v případě potřeby. Zkvalitnění služeb denních stacionářů pro potřeby uživatelů – jedná se o změnu cílové skupiny denního stacionáře, příprava na změnu od roku 2017.

b_2884_2164_16777215_00_images_rijnovesetkani1.jpg b_2885_2164_16777215_00_images_rijnovesetkani2.jpg

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava