Květnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 19. května 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem bylo shrnutí informací SWOT analýzy, hodnocení priorit, společná témata a jednotlivé priority.

K jednotlivým prioritám:

 

1/ Priorita - bezbariérovost

 

Chodníky jsou v UB z větší části bezbariérové

 

V současné době se řeší bezbariérovost náměstí a budovy MěÚ

 

Město UB se neuchází o prostředky z fondu Úřadu vlády „Mobility"

 

Vybudování více bezbariérových zastávek autobusové dopravy + zajištění vyznačení v jízdním řádu. Nasazovat více bezbariérových autobusů (v současné době je k dispozici pouze jeden).

 

Při rekonstrukci terminálu vlakového nádraží zajistit bezbariérovost také na vlakovém nástupišti.

 

2/ Priorita - zajištění stávajících služeb

 

Tato priorita je zrušena, sociální služby podporovány jsou

 

3/ Priorita - nabídka sociálních služeb

 

Informovanost o poskytovaných službách je řešena samotným poskytovatelem sociálních služeb

 

Pracovní skupina navrhuje zařadit na webové stránky Města UB záložku „Životní situace"

 

4/ Priorita – koordinace komunitního plánování sociálních služeb

 

Komunikace se Zlínským krajem

 

Úvazek pro koordinátora komunitního plánování sociálních služeb, působnost v rámci OSV

 

Luisa, o.s. nabízí od 01/2014 registrovanou sociální službu – sociální rehabilitace, s cílovou skupinou dlouhodobě duševně nemocní ve stabilizovaném stavu, v současné době je poptávka a zájem o sociální službu – odborné sociální poradenství

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava