Veřejné setkání v procesu komunitního plánování sociálních služeb

Centrum pro komunitní práci východní Morava a partner projektu Město Uherský Brod uspořádali dne 23.6.2014 veřejné setkání. Setkání se uskutečnilo v prostorách Městského úřadu Uherský Brod a kromě zástupců jednotlivých sdružení se setkání zúčastnili občané z řad veřejnosti, kteří se zajímají o sociální služby na území města Uherský Brod. Své aktivity zde prezentovali zástupci těchto organizací: Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence, Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod, Český klub nedoslýchavých HELP Uherský Brod, Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod, Sociální služby města Uherský Brod, Denní stacionář Domovinka a Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA, o.s.

Úvodní slovo setkání patřilo panu starostovi města Uherský Brod, Patriku Kunčarovi, který všem zúčastněným poděkoval za zájem a účast na uspořádané akci, zmínil splněné a probíhající aktivity komunitní práce a poukázal na důležitost spolupráce v oblasti rozvoje sociálních služeb.

V další části byl prezentován projekt „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod", kde vedoucí jednotlivých pracovních skupin představili zúčastněným specifika svých cílových skupin a priority podle kterých jsou pravidelně monitorovány vytyčené cíle, směřující k optimálnímu rozvoji sociálních služeb, podle reálných potřeb občanů.

Jako příklad dobré praxe komunitního plánování sociálních služeb posloužil výklad paní Ing. Jitky Zajacové z města Šternberk, který byl propojen s prezentací a doplněn o praktické poznatky a zkušenosti z již realizovaných projektů.

Celý program setkání byl pro zpestření doplněn o vystoupení dětského folklorního souboru Nivnička. Do původně naplánovaného vystoupení děti přidaly několik písní ze svého širokého repertoáru a přispěly tak k dobré náladě všech zúčastněných.

b_0_600_0_00_images_2setkani1.jpg

b_0_600_0_00_images_2setkani2.jpg

b_0_600_0_00_images_2setkani3.jpg

b_0_600_0_00_images_2setkani4.jpg

b_0_600_0_00_images_2setkani5.jpg

b_0_600_0_00_images_2setkani6.jpg

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava