Listopadové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 12. listopadu 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace akčního pánu a příprava veřejného setkání.

Zpětná vazba k zadaným úkolům:

Realizace terénního šetření ze strany NZDM zatím neproběhlo, nově stanoven termín do konce kalendářního roku.

Spolupráce OSPOD se SASRD – by měla být ze strany Zlínského kraje podpořena. Výstavba sociálního bydlení – aktivita zatím není naplňována. Navýšení kapacit Domovů pro osoby se zvláštním režimem – je splněno, nově spočítat osoby, které spadají do cílové skupiny, kvalifikovaný odhad je asi 100 uživatelů, provést analýzy, možná přijde s iniciativou i Zlínský kraj (alkoholici, desintegrovaní občané), lze očekávat spíše nárůst potřebnosti této cílové skupiny.

Noví členové občanského sdružení již v minulosti byli členy, v současné době projevili zájem na účasti řešení bezbariérovosti města a obnovili tak svoje členství.

Hovořeno také na téma „zpracování strategického plánu" v rámci KÚZK v návaznosti na jednání dne 27.11.2014. Noclehárna pro muže s kapacitou 20 lůžek – projednáno, zatím neschváleno. 8. 12. 2014 – všechny aktivity budou schváleny v rámci řídící skupiny.

Všichni zúčastnění byli informováni o blížící se termínu veřejného setkání, které se uskuteční dne 19. ledna 2015 od 15.00 hod v zasedací místnosti na městském úřadě Uherský Brod (přízemí, zasedačka ZM).

Od 9/2014 v Nemocnici s poliklinikou UB působí „nemocniční kaplani". Zpravidla dochází v pondělky a pátky. Poskytují spirituální péči s pověřením arcibiskupství. V Uherském Brodě působí pan Bílek a pan Kadlčík, pracovníci OCH. V této oblasti působí i dobrovolníci. Dne 30.10.2014 v Jihlavě bylo uskutečněno jednání „U kulatého stolu" organizované MPSV. Tématem jednání byla příprava legislativy v oblasti sociální práce. Bylo řešeno vzdělávání pracovníků a dále modelování kurzu pro sociální pracovníky.

b_2656_1992_16777215_00_images_12_11setkani1.jpg

b_2656_1992_16777215_00_images_12_11setkani2.jpg

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava