První veřejné setkání

Logo OPZ barevné

Dne 21. února 2018 se v prostorách MěÚ Břeclav v rámci projektu Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav“, uskutečnilo 1. Veřejné setkání.

Projekt, který bude probíhat od 1.1. 2018 do 31.12. 2019, realizuje CpKP východní Morava ve spolupráci s Městem Břeclav. Mgr. Gabriela Fellingerová, vedoucí projektu a zároveň ředitelka CpKP východní Morava, společně s kolegyní Bc. Terezou Tomanovou, informovala přítomné občany nejen o projektu, jeho aktivitách a výstupech, ale rovněž o celém procesu komunitního plánování sociálních služeb. Na setkání byly prezentovány také příklady dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem. Projekt je realizován za finančních prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  Breclav VS foto

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava