V Břeclavi proběhl první seminář ke komunitnímu plánování

Logo OPZ barevné

V Břeclavi se dne 26. června 2018 uskutečnil úvodní ze série vzdělávacích seminářů k projektu "Aktualizace procesu komunintího plánování sociálních služeb v ORP Břeclav". V zasedací místnosti MěÚ Břeclav se sešli zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb, aby si prohloubili své znalosti o procesu komunitního plánování.

Přednáška na téma "Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb" všem především komplexne objasnila principy, na kterých je tento proces založen. Přehledně, srozumitelně a důkladně zdůvodinila, proč proces KPSS spočívá zejména ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem dotýká; a že díky plánování sociálních služeb "komunitní" metodou získá obec, region, kraj i stát kvalitní síť sociálních služeb, schopnou flexibilně reagovat na případné změny v této oblasti. Ke spokojenosti současných i potenciálních uživatelů. A o to přece jde.

breclav seminar-foto

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava