Ve které jsme fázi?

Logo OPZ barevné

Další ze vzdělávacích seminářů pro aktéry komunitního plánování sociálních služeb proběhl dne 18. 2. 2019 v prostorách Městského úřadu v Břeclavi.

Pod jeho názvem „Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb“ se nacházela spousta užitečných a nových informací. Účastníci byli podrobně seznámeni s jednotlivými fázemi procesu plánování. Byl jim důkladně a srozumitelně objasněn význam výrazů monitoring a evaluace. A hlavně proč je tak důležité jejich využití v praxi. Proces komunitního plánování sociálních služeb je potřeba v jeho průběhu neustále mapovat a vyhodnocovat, aby jeho výsledky byly v co největším souladu s potřebami uživatelů. Nezapomínejme, že potenciálním uživatelem sociálních služeb je každý z nás.

breclav monitoring foto

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava