Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Logo OPZ barevné

Dne 1. října 2017 byla zahájena realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko". Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory Města Hustopeče a Mikroregion Hustopečsko, které jsou v projektu partnery. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů DSO Mikroregion Hustopečsko. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě soc. služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitnuly v nepříznivé životní situaci.

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko" registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006557.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava