V HUSTOPEČÍCH PROBĚHL VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Logo OPZ barevné

Dne 13. března 2018 se konal vzdělávací seminář Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb. Akce se konala v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko, jehož realizace byla zahájena 1.10. 2017, a který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Městem Hustopečea Mikroregionem Hustopečsko.

Semináře se zúčastnily osoby z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Každý z účastníků po skončení akce obdržel osvědčení. Seminář vedla ředitelka CpKP východní Morava, Mgr. Gabriela Fellingerová ve spolupráci s paní Marcelou Porvazníkovou v pozici lektora.

Účastnící semináře byli seznámeni s historií komunitního plánování v České republice. Zvláštní důraz byl kladen na podstatu komunitního plánování sociálních služeb jako procesu, v němž vzájemně spolupracují uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb. Hlavním cílem tohoto procesu je společně naplánovat služby, které nejlépe odpovídají potřebám uživatelů a místním podmínkám. Musí se tedy jednat o dynamický proces s co nejširším zapojením veřejnosti. Občané tak mají možnost vyjádřit své podněty a připomínky k podobě sociálních služeb v regionu.

Komunitní plánování sociálních služeb je založeno zvláště na principech demokratické spolupráce, svobodné rozpravy a vzájemné dohody, transparentnosti, přičemž průběh procesu je stejně důležitý jako výsledek.

Projekt, v rámci kterého se seminář uskutečnil, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava