SWOT analýza

Logo OPZ barevné

V rámci jednání ustanovených pracovních skupin (PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro matky s dětmi) se v projektu nyní zpracovávají SWOT analýzy dle jednotlivých cílových skupin pracovních skupin. SWOT analýza je nástroj, který umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a ohrožení systému sociálních služeb na daném území.

Po vypracování budou SWOT analýzy předloženy řídící skupině k připomínkování a následnému schválení. Poté budou SWOT analýzy zveřejněny na těchto stránkác

SWOT2 SWOT3

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava