V Hustopečích proběhlo další veřejné setkání ke KPSS

Logo OPZ barevné

 

V rámci každoročního Dne sociálních služeb se dne 13. června 2017 v Hustopečích uskutečnílo 2. veřejné setkání k projektu komunitního plánování sociálních služev na území DSO Mikroregion Hustopečsko. Dukelské náměstí se zaplnilo stánky jako při tradičním jarmarku, každý z nich ale tentokrát připadl jednomu z poskytovatelů sociálních služeb. Ti tak získali "vlastní" koutek, kde prezentovali svou činnost a seznamovali s ní veřejnost.

Program začal v 11 hodin úvodním slovem starostky PaedDr. Hany Potměšilové, která vyzdvihla potřebu rozvoje sociálních služeb v celém regionu. Následovalo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže o nejkrásnější obrázek na téma „Stáří očima dětí“. Průběžně se náměstí plnilo žáky a studenty zdejších škol, pro které byla připravena anketa zaměřená na vědomosti o sociálních službách. Pro získání správných odpovědí mladí navštěvovali jednotlivé stánky poskytovatelů, čímž získali chybějící znalosti a povědomí o sféře sociálních služeb.

Kdo měl zájem, mohl nahlédnout do dokumentů, které doposud v rámci projektu komunitního plánování vznikly. Všichni také měli možnost zvolit si logo komunitního plánování. Ze tří vybraných návrhů, které namalovaly děti místních škol, a které nejlépe vystihovaly smysl komunitního plánování, se prostřednictvím hlasovacích lístků vybralo vítězné logo, které nadále bude provázet celý proces KPSS.

Celé odpoledne provázela slovem Antonie Koblihová, DiS., pracovnice sociálního odboru MěÚ Hustopeče; o hudební doprovod se postarala cimbálová muzika. I přes větrné počasí byla atmosféra celého setkání příjemná a duch sociálního cítění rozhodně neuletěl. Naopak bylo by dobře, kdyby na příště přivál ještě více zájemců o tuto problematiku.

Hustopece VS.2 foto.4

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava