Je dokončena SWOT analýza

Logo OPZ barevné

Byly dokončeny práce na SWOT analýze, na jejíž tvorbě pracovaly pracovní skupiny, které jsou v projektu KPSS ustaveny. SWOT analýza byla schválena řídící skupinou. SWOT analýza ke stažení.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava