Finanční rámec sociálních služeb

Logo OPZ barevné

Dne 24. září 2019 se v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Šternbersku konal seminář pro zástupce obcí na téma "Finanční rámec sociálních služeb".

Pro vytvoření sítě sociálních služeb, která má být funkční, provozuschopná a kvalitní, jsou potřeba mimo dobrého úmyslu především i finanční prostředky. Cílem semináře bylo seznámit hlavně zástupce obcí ORP Šternberk se základními zdroji financování a možnostmi, jak jich využít. Zajímavý byl především exkurz do finančního řízení sociální služeby z pohledu poskytovatele. Všem účastníkům se dostalo uceleného souboru informací týkajících se problematiky financování služeb sociální oblasti, která se ať už přímo nebo nepřímo dotýká nás všech.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava