Semináře Efektivní komunikace a Tvorba a rozvoj týmu v procesu KPSS

Logo OPZ barevné

Dne 20. června 2019 se konal ve Šternberku další z řady vzdělávacích seminářů, tentokrát na téma Tvorba a rozvoj týmu v procesu KPSS a Efektivní komunikace v procesu KPSS.

Účastníci projektu, se naučili utváření a rozvoj kvality týmové práce, nastavení základních parametrů pro optimální pracovní výsledky. Vyslechli si rady pro snižování napětí v týmu, navození pohody a rozvoj kompetentnosti jednotlivých členů v týmu.

Druhý navazující seminář byl zaměřen na různé formy komunikace, které nejen v procesu KPSS, ale i v životě mohou nastat. Na semináři účastníci zjistili, jak komunikují jednotlivé osobnostní typy a který typ je vlastní jim a naučili se klást otázky, aktivně naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu.

Semináře se uskutečnily v rámci projektu: Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“, jehož realizace byla zahájena 1.11.2017, a který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s městem Šternberk.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava