Práce na tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb metodou SWOT analýzy

Logo OPZ barevné

V rámci tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byla vypracována SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny, které byly na území ORP Vyškov identifikovány. Jedná se o tyto pracovní skupiny: PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro rodinu, děti a mládež.

SWOT analýza je metoda, která umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby v systému sociálních služeb na daném území.

SWOT analýza ke stažení

vyskov swot1


vyskov swot2

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava