Bez veřejnosti to nejde

Logo OPZ barevné

Dne 23. dubna 2018 proběhl v zasedací místnosti Zastupitelstva města Vyškova vzdělávací seminář na téma Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Veřejnost hraje v tomto plánovacím procesu klíčovou roli. Bez její účasti se nedá komunitní plánování sociálních služeb realizovat.


Pod odborným vedením ředitelky CpKP východní Morava, Mgr. Gabriely Fellingerové, si účastníci semináře z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů vyslechli ucelenou přednášku o tom, jak důležité zapojení veřejnosti do procesu KPSS je. Seminář se podrobně zabývá každým z aspektů, který účast veřejnosti provází a objasňuje jeho nezpochybnitelné přínosy. Nedílnou součástí této vzdělávací akce bylo také připomenout nezbytnost aktivně o průběhu celého procesu KPSS veřejnost informovat.

bez veřejnosti to nejde1

Seminář se konal v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", jehož realizace byla zahájena 1.8.2018, a který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s městem Vyškov.

Projekt, v rámci kterého se seminář uskutečnil, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava