Veřejné setkání 2: Poslání? Pomoc potřebným

Logo OPZ barevné

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se 29. 5. 2018 otevřela všem, kteří mají zájem o dění v oblasti sociálních služeb. Konalo se zde 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov“. Cílem těchto setkání je civilní formou představit organizace, které svou činností podporují začlenění sociálně znevýhodněných osob do společnosti.

Pomáhají svým klientům i jejich rodinám důstojně se zapojit do běžného života. Tyto služby je potřeba neustále rozvíjet, ať už se jedná o aktivity určené lidem se zdravotním postižením, seniorům, etnickým menšinám, rodinám s dětmi nebo osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Právě na setkáních jako bylo tohle, mají všichni zúčastnění možnost podělit se o zkušenosti či získat kontakty. O úvodní slovo se postarala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vyškov, Ing. Jana Martínková a koordinátorka projektu Bc. Tereza Tomanová. Obě zdůraznily potřebu efektivní spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli i uživateli sociálních služeb pro dosažení jejich co nejlepší dostupnosti. Zbytek akce již patřil zástupcům poskytovatelů sociálních služeb, kteří měli možnost formou prezentace všechny seznámit se svou činností. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře nabité sounáležitostí a přáním dosáhnout společného cíle – to je sítě kvalitních sociálních služeb, které budou dostupné potřebným a jejichž potenciálním uživatelem je každý z nás.

vyskov vs foto1

 

vyskov vs foto2

 

Projekt „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov" registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006555.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava