Analýza sociální situace

Logo OPZ barevné

Za účelem zmapování současné sociální situace na území ORP Vyškov byly vypracování čtyři analýzy a proveden 1 průzkum:

  • Sociodemografická analýza území ORP Vyškov
  • Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na území ORP Vyškov
  • Analýza poskytovatelů sociálních služeb ba území ORP Vyškov
  • Analýza zdrojů
  • Průzkum potřeb osob v nepříznivé sociální situaci

Sociodemografická analýza území ORP Vyškov

- tento dokument shrnuje nejdůležitější data o obyvatelstvu ORP s důrazem na problematiku sociálních služeb a cílové skupiny projektu komunitního plánování sociálních služeb

- ZDE ke stažení

 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb na území ORP Vyškov

- analýza se zaměřuje na názory klientů sociálních služev v ORP; na jejich zkušnosti se sociálními službami i v životě mimo ně, a na další možnosti rozvoje služeb z pohledu klientů

- ZDE ke stažení

 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb ba území ORP Vyškov

- dokument shrnuje tvrdá data o sociálních službách působící v ORP; zjišťuje rovněž názory samotných poskytovatelů na problémy, se kterými se jejich služby a klineti potýkají a na směrování dalšího vývoje sociálních služeb v ORP

- ZDE ke stažení

 

Analýza  zdrojů

- shrnuje údaje o příjmech, výdajích a jejich vývoi za jednotlivé poskytovatele a sociální služby v ORP

- ZDE ke stažení

 

Průzkum potřeb osob v nepříznivé sociální situace

- zde ke stažení zpráva z průzkumu

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava