Nebojme se evaluovat: tisková zpráva ze semináře

Logo OPZ barevné

Co je to evaluace a monitoring procesu? Odpovědi na tuhle otázku se dostalo všem, kteří se dne 26. září 2018 zúčastnili semináře na téma "Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb".

Seminář, který se konal v rámci projektu financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, byl určen všem účastníkům procesu komunitního plánování.

Nedílnou součástí každého procesu je jeho průběžného sledovaní (monitoring) a následné hodnocení (evaluace). Sledování probíhá systematickýcm sběrem informací o každé provádění činnosti tak, aby byla získána data, ze který se dá posoudit, zda probíhá efektivně a v souadu s cíli, kterých se chce dosáhnout. Komunitní plánování sociálních služeb je živoucí proces, který reaguje na aktuýlní potřeby cílových skupin; proto je jeho průběžné hodnocení jedním z důležitých kontrolních mechanismů.

Všichni chceme, aby síť sociálních služeb byla nastavena co nejlépe, a aby se každý z nás v případě potřeby měl kam obrátit a dostalu se mu potřebné pomoci.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava