Komunitní plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec

b_150_113_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_JH_VPL.JPG 

Od 1. 1. 2018 do 31.12.2019 realizovalo CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571), jehož partnerem bylo město Jindřichův Hradec.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cíle projektu na území ORP Jindřichův Hradec:

- udržet a rozvíjet místní partnerství,

- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,

- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

- podpořit informovanost cílových skupin o sociálních službách

 logo OPZ barevne

 Hlavní aktivity projektu:

-          zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodik procesu plánování)

-          zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (vyhodnocení naplnění záměrů předchozího plánu, zjišťování potřeb soc. služeb na území ORP J. Hradec, analýzy)

-          vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb), plán monitoringu a vyhodnocení plnění plánu

-          informování a zapojování účastníků procesu plánování (informační kampaň pro cílové skupiny a širokou veřejnost)

-          posílení spolupráce mezi obcemi a kraji (spolupráce obcí, spolupráce obcí s JČ krajem, spolupráce napříč krajem)

 

 Výstupy projektu:

 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

 Střednědobý plán rozvoje soc. služeb na roky 2020 - 22

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Emrová

tel.: 384 351 312

mob.: 725 964  577

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina. Pracuje částečně ve stejném složení jako při posledním procesu plánování v roce 2012 - 2013, ke změnám došlo zejména na pozicích zástupců obcí. Členové ŘS:

 

Mgr. Aleš Adamec – vedoucí, Chráněné bydlení Naplno                                                       

PaedDr. Drahomíra Blažková – ředitelka, Otevřená okna, z. ú.

Ing. Petra Blížilová - 2. místostarosta, Jindřichův Hradec                                                             

Mgr. Rudolf Hubinger – tajemník, Nová Bystřice

Bc. Pavlína Nebeská - tajemník, Nová Včelnice

MVDr. Petr Nekut – starosta, Kardašova Řečice

Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD. – stavební oddělení, Strmilov

Mgr. Zdeňka Šindelářová – vedoucí SO MěÚ Jindřichův Hradec

Andrea Šívrová – Matrika, sociální a pozemková agenda, Nová Včelnice

 

 

Do konce roku 2019 se řídící skupina sešla na 6 jednáních. Jednání probíhala dle předem připraveného programu, byly z nich pořízeny zápisy: 

Zápis z jednání ŘS

Zápis ze 2. jednání ŘS

Zápis ze 3. jednání ŘS

Zápis ze 4. jednání ŘS 

Zápis z 5. jednání ŘS JH

Zápis ze 6. jednání ŘS JH

 

 

Bylo zformováno 8 pracovních skupin, které se do konce roku 2019 sešly na celkem 38 plánovaných jednáních. Jednání probíhala podle předem připraveného programu, jsou z nich pořízeny záznamy:

 

PS Děti, mládež a rodina - 8x

Zápis z jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis ze 2. jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 3. jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis ze 4. jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis z 5. jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 6. jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 7. jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z 8. jednání PS "Děti" v rámci aktualizace KPSS JH

 

PS Senioři - 8x

Zápis z jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 2. jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 3. jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis ze 4. jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis z 5. jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH 

 

Zápis ze 6. jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 7. jednání PS "Senioři" v rámci aktualizace KPSS JH

 

PS Osoby ohrožené soc. vyloučením - 7x

Zápis z jednání PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 2. jednání PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 3. jednání PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis ze 4. jednání PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 6. jednání PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 7. jednání PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" v rámci aktualizace KPSS JH

 

 

PS Osoby se zdravotním postižením - 7x

Zápis z jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis ze 2. jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH

  

Zápis ze 3. jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH

 

Zápis ze 4. jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH 

 

Zápis z 5. jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 6. jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis ze 7. jednání PS "Osoby se ZP" v rámci aktualizace KPSS JH

 

PS Strmilov, PS Nová Bystřice, PS Nová Včelnice a PS Kardašova Řečice - vždy 2x:

Zápis z jednání PS "Strmilov" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z 2. jednání PS "Strmilov" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z jednání PS "Kardašova Řečice" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z 2. jednání PS "Kardašova Řečice" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z jednání PS "Nová Bystřice" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z 2. jednání PS "Nová Bystřice" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z jednání PS "Nová Včelnice" v rámci aktualizace KPSS JH

Zápis z 2. jednání PS "Nová Včelnice" v rámci aktualizace KPSS JH 

 

Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (statut KPSS, jednací řády).

Statut (základní listina) KPSS ORP J. Hradec 2018

Jednací řád ŘS a PS

Byla zpracována Evaluace procesů předchozího plánování a pracovní verze Metodiky Komunitního plánování sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec.

Evaluace předchozích procesů plánování - JH 2018

Metodika KPSS ORP J.Hradec - 2018 pracovní 

Proběhlo veřejné projednání, na kterém byli účastníci seznámeni s projektem a s procesem komunitního plánování. Proběhla SWOT analýza a účastníci byli vyzváni k zapojení do pracovních skupin.  

Veřejné projednání v rámci KPSS Jindřichův Hradec

Uskutečnila se 2 setkání starostů obcí ORP Jindřichův Hradec (Kulaté stoly starostů).

12.6.2019 proběhla prezentace poskytoovatelů sociálních služeb působících v ORP JH.

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2019

 

Příprava průzkumů a analýz:

Pracovní skupiny navrhly provedení specifických průzkumů a analýz (PS Senioři – Průzkum o příjmech seniorů a možnosti hradit si z těchto příjmů sociální služby; PS Osoby se ZP – mapa bezbariérovosti města Jindřichův Hradec; PS Osoby ohrožené sociální – průzkum drogové scény v Jindřichově Hradci).

MAPOVÁNÍ STAVU DROGOVÉ SCÉNY JH

Bezbariérová mapa Jindřichova Hradce ZDE.

Byly zpracovány definitivní verze analýz - Analýza sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec a Analýza potřeb poskytovatelů soc. služeb v ORP JH:

Analýza soc. služeb JH 2018

Analýza potřeb poskytovatelů soc. služeb JH 2018

Analýza zadavatelů – byla zpracována definitivní verze analýzy:

Analýza zadavatelů soc. služeb JH 2018

Aktuální sociodemografická analýza regionu – je připravena definitivní verze analýzy, která byla prezentována na pracovních skupinách a skupině řídící. Analýza bude dále průběžně aktualizována.

Socio-demografická analýza JH 2018 

Byl zpracován Akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán rozvoje sociílních služeb pro roky 2020 - 22

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec 2019

Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichv Hradec 2020 - 22

 

Byl vytvořen aktuální katalog sociálních a doplňkových služeb ORP Jindřichův Hradec.

Katalog sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2019

 Jeho interaktivní verze je přístupná ZDE.  

 

Cíle projektu se podařilo naplnit.

CpKP jižní Čechy podpořili