NNO a regionální rozvoj EU

podpora nno a rrPodporou síťování a vzdělávání usilujeme o budování kapacit neziskových organizací. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s Asociací NNO. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborovou spolupráci neziskových organizací.

Partnerství pro udržitelný rozvoj ve střední Evropě – SF team

Číst dál...Od roku 2001  funguje spolupráce sítě neziskových organizací z osmi zemí střední a východní Evropy. Usiluje o prosazování principů udržitelného rozvoje regionální politiky ve střední a východní Evropě. Partnerství vystupuje pod označením SF team. Klíčovou podpůrnou aktivitou sítě je pravidelné setkávání a výměna zkušeností partnerů. Na základě setkávání dochází k vzájemné podpoře a inovaci aktivit v jednotlivých zemích.

 

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili